Belysningsguide

Belysningen står för 25 procent av den totala elanvändningen i företag och offentlig verksamhet.  I många lokaler är siffran 30 procent, belysningen är alltså en påtaglig andel av verksamheternas energikostnader. Genom att investera i den bästa belysningstekniken är det möjligt att spara mellan 30-50 procent av den el som används för belysning.

Med modern och välplanerad belysning är elanvändningen ofta bara hälften av vad som krävs för gamla armaturer och ljuskällor. Andra positiva effekter är bättre funktion, arbetsmiljö och ökad trivsel.

Elanvändningens fördelning specifikt per areaenhet.

Värdena är viktade till nationell nivå.

kWh/m² Atemp Hotell Restaurang Samlingslokaler
Elvärme inkl. värmepumpar 44,5 62,2 27,1
Komfortkyla 2,8 8,7 2,1
Fläktar 27 59,6 15,3
Övrig fastighetsel  8,1 10,5 5,4
Belysning 29,3 52,4 25,8
Kök inkl. disk- och kökskyla 35,8 212 1 3,5
Övrig verksamhetsel 12,9 15,5 6,5
Summa 160,4 420,9 85,7

 

GRUNDBEGREPP

 Lampsocklar

De vanligaste lampsocklarna är skruvsocklarna E14 och E27. Bokstaven E kommer från lampans uppfinnare Thomas Edison. Siffran efter bokstaven anger sockelns bredd i millimeter. Det finns ett stort utbud av glöd-, halogen- och LED-lampor samt lågenergilampor (kompaktlysrör) med de här skruvsocklarna. Lampor med stiftsockel finns av många olika typer (G, GU). Stiften förhindrar att man använder fel typ av lampa i en armatur. Halogenlampor, LED-lampor och lågenergilampor kan ha stiftsockel.

Effekt = Watt

Enheten för effekt är watt (W). Ju större effekt en lampa har, desto mera el drar den. Genom att multiplicera lampans effekt med användningstiden får man fram lampans elförbrukning. T.ex. förbrukar en 60 W glödlampa 0,18 kWh el på 3 timmar. (0,06 kW x 3 h = 0,18 kWh).

När man väljer en ny lampa är det bra att först kontrollera på armaturen hur stor effekt lampan högst får ha. Den angivna maximieffekten gäller alla lamptyper. Armaturen kan dock vara konstruerad så att inte alla lampor passar i den. T.ex. blir lågenergilampor större och tyngre med större effekt.

Ljusflöde = Lumen

Ljusflödet anger hur mycket ljus en ljuskälla avger. Enheten för ljusflöde är lumen (lm). När man jämför lampor med varandra är det viktigt att titta på lumenvärdet på förpackningarna. Vill man t.ex. byta ut en glödlampa mot en lågenergilampa som ger lika mycket ljus ska lumenvärdet på lågenergilampan motsvara lumenvärdet på den lampa som tidigare suttit i armaturen. Om lågenergilampan har lägre lumenvärde än glödlampan ger det svagare ljus. Det går inte att bedöma ljusmängden enbart genom att jämföra effekterna, eftersom lamporna i handeln baserar sig på olika teknik. Med hjälp av tabellen nedan kan man jämföra lumenvärdena för glödlampor och lågenergilampor med olika effekt.

GLÖDLAMPA LÅGENENERGILAMPA
EFFEKT LJUSFLODE EFFEKT LJUSFLODE
W lm W lm
100 1380 23 1150–1500
75 960 20 800–1300
60 730 15 750–950
40 430 11 530–700
25 230 7 260–400
15 120 5 150–250

 

Belysningsstyrka = Lux

Med belysningsstyrka (illuminans) avses mängden ljus som träffar en yta. Belysningsstyrkan minskar med avståndet från ljuskällan. Belysningsstyrkan används för att beskriva hur bra belysningsförhållandena är i ett rum. Enheten för belysningsstyrka är lux (lx).

Belysningsstyrkor:

En sommardag vid middagstid                100 000 lx

Ett väl upplyst kontor                              800 lx

Ett vardagsrum                                        100–150 lx

Fullmåne                                                  0,25 lx

Färgtemperatur = Kelvin

Färgen på ljuset från en lampa anges i kelvin. Ju lägre kelvinvärde, desto varmare och gulare är ljusfärgen. En glödlampas färgtemperatur är 2700 kelvin. De lysrör som används i dagligt bruk på kontor mm har vanligen en färgtemperatur på 3000 eller 4000 K. Ljuskällor på över 5000 K kallas för kallvita- eller dagsljuslampor. För att belysningen ska upplevas som behaglig ska ljuskällans färgtemperatur och belysningsstyrkan anpassas till varandra. I den typ av belysning som normalt används i våra hem och kontor(300–500 lx) upplevs varma toner (2100K-3300K)som naturliga.

1800K         2700K         4000K       5500K        8000K      12 000K        16 000K

LAMPTYP LJUSFARG
KELVIN (K)
Glödlampa 2700
Lågenergilampa 2700–4000
Lysrör 2700–6500
Halogenlampa 3000
LED 2150–6500
Dagsljus 5500

 

Färgåtergivningsindex

Med hjälp av färgåtergivningsindex får man reda på hur naturtroget ljuset från en lampa återger färger. Färgåtergivningsindex (Ra) anges som ett tal mellan 0 och 100 %. Ju högre talet är, desto naturligare är färgåtergivningen. När man väljer lampor ska man försäkra sig om att deras färgåtergivningsförmåga är tillräcklig och lämplig för ändamålet. I hem och kontorslokaler räcker det vanligen med ett färgåtergivningsindex som är över 80.

Energimärkning

Alla hushållslampor har numera energimärkning på förpackningen med information om energieffektiviteten på skalan A-G, ljusflödet (lumen), effekten (watt) och lampans livslängd i timmar. Glödlampor placerar sig på skalans lägsta nivåer, lågenergi i klass A och halogener med skruvsockel i klass C.

Det är bra att vara särskilt uppmärksam på belysningens energieffektivitet, eftersom belysningen är den största enskilda förbrukningsposten när det gäller hushållsel. En undersökning visar att ca 22 % av hushållselen går till belysning. Genom att byta ut glödlamporna mot lågenergilampor kan man minska belysningens elförbrukning till en femtedel. Det lönar sig också alltid att släcka ljuset när man lämnar ett rum.

LAMPTYPER

 Glödlampor

Glödlampan är den äldsta och mest välkända av de lampor vi använder i dag. Glödlampans ljusavgivning baserar sig på en glödtråd genom vilken elektrisk ström leds så att tråden hettas upp och börjar glöda. Glödlampan tänds snabbt men drar mycket el. Eftersom glödlamporna inte uppfyller EU:s energieffektivitetskrav kommer de att fasas ut från marknaden helt och hållet.

Glödlampornas egenskaper:

+ Tänds genast

+ Billiga i inköp

+ Varmtonat ljus (2700 K)

− Kort livslängd, ca 1000 timmar

− Vibrationer och överspänning förkortar livslängden

− Brännheta; 95 % av lampans effekt förvandlas till värme

− Höga driftskostnader; drar mycket el

Halogenlampor

Halogenlampor avger ljus enligt samma princip som glödlampor, men är mera långlivade och energieffektiva än glödlampor. De behöver alltså mindre effekt för att ge lika mycket ljus som glödlampor. Det finns halogenlampor som till storleken och utseendet påminner om glödlampor.

Halogenlampornas egenskaper:

+ Tänds genast

+ Bra färgåtergivning; återger färger klara och fräscha

+ 2–4 -faldig livslängd jämfört med glödlampor

+ Drar 20–45 % mindre energi än glödlampor som ger motsvarande mängd ljus

+ Mångsidigt sortiment; olika storlekar, former, effekter och socklar

+ Kan dimras

− Brännheta; kan lätt orsaka brandrisk

− När man hanterar lampan måste man akta sig för att vidröra brännaren med bara händer, eftersom fett och smuts som fastnar på glaset förkortar lampans livslängd

− 12 volts lampor kräver transformator

− Kort livslängd (ca 2000 timmar)

Lysrör T8

Ett lysrör är en rörformig ljuskälla. Glaset är täckt med ett lysämne som förvandlar UV-strålning till synligt ljus. I lysrör används lysämnen av olika typ. Lysämnets sammansättning inverkar på ljusets färg och färgåtergivningen.

Armaturer för lysrör har inbyggd tändare och reaktor. Numera har armaturerna allt oftare s.k. elektroniska tändare och anslutningsdon, vilket gör att lysröret tänds snabbare och utan att flimra. Anslutningsdon av äldre teknik kallas magnetiska.

Standardstorleken på stora lysrör är 58 W och 36 W. Mindre lysrör finns från ca 20 watt och nedåt. Lysrör har hög livslängd, men ljusmängden avtar med åren. Därför lönar det sig att byta ett lysrör som varit i bruk länge, även om det fortfarande fungerar. Om ett lysrör blinkar eller har slocknat är det av säkerhetsskäl bäst att genast byta det. När man byter lysrör måste också tändaren i armaturen bytas. Lysrörsarmaturer är särskilt lämpliga i rum där det behövs mycket ljus (t.ex. garage, förråd)

T8 lysrörens egenskaper:

+ Bra ljusavgivning

+ Sparar energi; ger mycket ljus med liten effekt

+ Långlivade; livslängd 12 000–20 000 timmar

+ Blir inte brännheta

+ Finns i många färgtoner från varmgult till vitt

− Ljusmängden avtar med tiden

− Miljöfarligt avfall; innehåller små mängder kvicksilver

Lysrör T5 (smala rör)

Armaturer för T5 lysrör har HF don, vilket gör att lysröret tänds snabbare och utan att flimra.

Effekterna på smala lysrör är 14W upp till 49W. T5 lysrör har lång livslängd, men ljusmängden avtar med åren. Därför lönar det sig att byta ett lysrör som varit i bruk länge, även om det fortfarande fungerar. Lysrör passar bra för allmänbelysning.

T5 lysrörens egenskaper:

+ Bra ljusavgivning

+ Ger mer eller samma ljus som T8 men med lägre effekt

+ Långlivade; livslängd 10 000–20 000 timmar.

+ Blir inte brännheta

+ Finns i många färgtoner från varmgult till vitt

 

− Ljusmängden avtar med tiden

− Miljöfarligt avfall; innehåller små mängder kvicksilver

Lågenergilampor med stiftsockel

Lågenergilampor med stiftsockel fungerar enligt samma princip som lysrör men monteras i armaturen med bara en sockel, t.ex. G23 eller G24d-1 (se kapitel 1.1). Armaturer för lågenergilampor med stiftsockel har inbyggt elektroniskt eller magnetiskt anslutningsdon. Liksom övriga lysrör finns även lågenergilampor med stiftsockel i flera storlekar, t.ex. 2-stavs och 4-stavs lågenergilampor. Siffran framför namnet anger antalet lysrör.

Jämfört med en lågenergilampa med skruvsockel (se kapitel 2.5) ger en lågenergilampa med stiftsockel litet mera ljus med samma mängd energi. I övrigt har en lågenergilampa med stiftsockel samma egenskaper som lysrör.

Lågenergilampor med skruvsockel

Lågenergilampor är lysrör med skruvsockel och kan enkelt användas som ersättning för energikrävande glödlampor. I dag finns det lampor med såväl E14- som E27-sockel och många olika kupmodeller (t.ex. klotlampor, kronljuslampor). Lågenergilampor finns i effekter mellan 4 och 30 watt. En lågenergilampa med skruvsockel har inbyggt elektroniskt anslutningsdon i sockeln.

Lågenergilampans egenskaper:

+ Kan direkt ersätta glödlampor tack vare skruvsockeln

+ Drar 65–80 % mindre energi än glödlampor som ger motsvarande mängd ljus

+ Värmealstringen är bara en bråkdel jämfört med glödlampor, passar därför också i trånga armaturer

+ Hög livslängd: En lågenergilampa av god kvalitet håller i

medeltal 8-15 000 timmar

− Ljusmängden avtar med tiden

− Ger som alla lysrör mindre ljus när de är kalla, men vissa modeller fungerar i kyla ända ner till -30 grader

− En uttjänt lågenergilampa är miljöfarligt avfall

LED-lampor

LED-belysning är små, punktformade ljuskällor, som använder optiska linser för att styra riktningen på ljuset. Tekniken utvecklas mycket snabbt och allt bättre produkter kommer ut på marknaden. LED har fortfarande vissa begränsningar som bra alternativ till starkare lampor. Ljusstarka LED-lampor är än så länge dyra, liksom lampor med bra färgåtergivning och färgtemperatur.

Led-lampans egenskaper:

+ Betydligt mer energieffektiva än dom flesta andra ljuskällor

+ Direkttändning och dimbara

+ Värmealstringen är bara en bråkdel jämfört med andra ljuskällor

+ Lång livslängd: En ledlampa av god kvalitet håller i medeltal 15-50 000 timmar

+ LED avger varken UV eller IR-strålning och kan därför användas till att belysa ljus- känsliga föremål, till exempel på muséer

− Relativt dyra

Induktionsbelysning

Induktionslampan bygger på den senast utvecklade principen för ljusalstring, den fungerar mer som ett lysrör. Lampan har en yttre och en inre glasvägg. Den yttre är belagd med ett skikt av lyspulver. Mellan glasväggarna finns en metall i gasform med lågt tryck. I lampans mitt finns en spole av elektriskt ledande material, även kallad induktor. När induktorn utsätts för högfrekvent växelström alstras ett magnetfält inne i lampan. Magnetfältet startar en process i gasen som ger ultraviolett strålning, som omvandlas till synligt ljus när det reagerar med lyspulvret.

Induktionslampans egenskaper:

+ Betydligt mer energieffektiva än dom flesta andra ljuskällor

+ Direkttändning och återtändande

+ Extremt lång livslängd 60-100 000 timmar

+ Passar väldigt bra i utomhusmiljö på höga höjder, tack vare långt mellan byten

− Storleken på vissa modeller passar inte i allt för små armaturer

Belysningsstyrning

För att minska onödig energiförbrukning kan belysningen styras med rörelsevakter, kopplingsur och skymningsreläer.

Material till denna folder är hämtat ifrån följande: Energimyndigheten och foldern Helsingin Energia.